Ֆինանսական

ֆին-հաշվետվություն-2018-4-րդ-եռամսյակ-

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2018-01.01.2019

ֆին-հաշվետվություն-2018-3-րդ-եռամսյակ-

ֆին-հաշվետվություն-2018-2-րդ-եռամսյակ-

ֆին-հաշվետվություն-2018 1-ին եռամսյակ

ֆին-հաշվետվություն-2017-4-րդ-եռամսյակ-01.10.2017-01.01.2018

ֆին-հաշվետվություն-01.01.2017-01.01.2018

ֆին-հաշվետվություն-01.01.2017-01.12.2017

ֆին-հաշվետվություն-2017-2-րդ եռամսյակ (3)ֆին-հաշվետվություն-2017 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ-2017

Հաստիքացուցակ-2017

Հաստիքացուցակ 

Նախահաշիվ

ֆինանսական հաշվետվություն 

Ֆին. հաշվետվություն 2016-2017թթ.