ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԼԻՆՑԵՆԶԻԱ

1․

Սահմանային տեղեր-հրաման N277-Ա/Ք 05․04․2011թ․

Տարրական- 150տեղ

Հիմնական-210տեղ

Միջնակարգ -120տեղ

2․ Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը ըստ դասարանների

1-ին -14

2-րդ-12

3-րդ-14

4-րդ- 13

5-րդ-11

6-րդ -15

7-րդ -10

8-րդ-17

9-րդ-13

10-րդ-13

11-րդ-13

12-րդ-14

3․ 1-ին դասարանցիների ընդունելության ժամանակացույց

20․08․2018թ