Սպորտլանդիա

11.05.2018 թ.6-րդ և 7-րդ դասարանների միջև տեղի ունեցավ խաղ-մրցույթ ֆիզկուլտուրա առարկայից։ Ուսուցիչ՝ Ս.Միքայելյան