Ռուսաց լեզու

Видеть мир привыкли люди,
Белым, желтым, синим, красным…
Բաց դաս
Դասարան՝ 4֊րդ
Առարկա՝ Ռուսաց լեզու
Ուսուցչուհի՝ Արևիկ Բաբայան