Մայրենի — Ինֆորմատիկա

Ինտեգրված բաց դաս
Դասարան՝6- րդ
Առարկաներ՝Մայրենի- Ինֆորմատիկա
Ուսուցիչներ՝Արմինե Գալստյան Սոնա Մկրտչյան